Elektronický recept

Od 1. 1. 2017 nabízíme možnost elektronických receptů, který umožňuje získání receptu bez nutnosti návštěvy ordinace, pokud není nutná návštěva spojená s kontrolou zdravotního stavu.

Elektronický recept obdržíte na požádání jako přílohu e-mailu. Tuto přílohu je nutno vytisknout, na základě čárového kódu bude lék v lékárně, která přijímá elektronické recepty, vydán. Lék může být vydán i jen na základě čárového kódu, stačí nadiktovat identifikátor – čísla a písmena pod čárovým kódem.

Seznam lékáren vydávající elektronické recepty najdete na www.sukl.cz - databáze lékáren - vybrat region a lékárna s možností výdeje elektronických receptů.

webdesign: Graphfa DTP pohotovost © 2009